Freefall – gotovo vertikalan pad

Ultra brzi bodyslide!

Nije za osobe slabog srca i slabog želuca. Freefall zahtjeva hrabrost i ambiciju. Oni koje pobjede strah iskusiti će nevjerojanto iskustvo, kao u akcijskom filmu. Skupili ste hrabrosti i uspjeli se spustiti? Čestitamo!!

  • Tobogan sa slobodnim padom

  • Za 1 osobu od 7 godina

  • TIp: adrenalin

  • Dužina: 48 m

Tehnički podatci

  • Dužina: 48 m
  • Visina: 14 m
  • Osoban težina: max 120 kg
  • Način spuštanja: ležanje na leđima nogama usmjerenim prema naprijed