ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

https://policies.google.com/technologies/cookies

 

GDPR

Úvodní informace

Vaše soukromí respektujeme a zavazujeme se je spolu s Vašimi osobními údaji chránit. Shromažďování a ochrana údajů se provádí v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), chorvatským zákonem o provedení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (NN 42/2018) a ostatními předpisy upravujícími předmětnou oblast platnými v Chorvatské republice.

Kdo je správcem osobních údajů?

Provozovatelem aquaparku Aquacolors Poreč a správcem osobních údajů je společnost ASKET D.O.O., se sídlem v Poreči, Molindrio 18, Chorvatsko, OIB: 33574721500.  

Jaké shromažďujeme osobní údaje?

Rozsah osobních údajů, které zpracováváme, se různí podle typu služby nebo produktu, který jste si u nás zakoupili nebo ho využíváte. Pro podrobnější informace zvolte konkrétní službu nebo produkt níže:

  • Prodej voucherů na e-shopu
  • Photopoint 
  • Free wifi 

Jaký je účel zpracování osobních údajů?

Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje k účelům:

  • splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
  • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
  • ochrany majetku a bezpečnosti fyzických osob za použití kamerového systému

Co byste dále měli vědět?

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě i manuálně pracovníky společnosti, opět podle druhu služby nebo produktu. Osobní údaje předáváme třetím osobám jen ve výjimečných případech. A to pouze ve chvíli, kdy je to v oprávněném zájmu společnosti anebo Vás návštěvníků (například úřadům či pojišťovnám).

Jaká máte práva?

 Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,
  • pro účely přímého marketingu,
  • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít