Dječje igralište

Ovo igralište je dizajnirano da djeci pruži veselo i ugodno okruženje. Sve atrakcije zadovoljavaju norme u području kvalitete i sigurnosti. Nalazi se u blizini glavnog ulaza.