default

Politika privatnosti

GDPR

https://policies.google.com/technologies/cookies


Uvodne obavijesti

Poštujemo vašu privatnost i obvezujemo se da ćemo ju zaštiti zajedno s vašim osobnim podacima. Prikupljanje i zaštita osobnih podataka provodi se u skladu s odredbama Propisa (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s  obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), hrvatskim ZakonoM o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i drugim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj  koji reguliraju predmetno područje.  

Tko je Voditelj obrade osobnih podataka?

Operater vodenog parka Aquacolors Poreč i Voditelj obrade osobnih podataka je ASKET D.O.O., sa sjedištem u Poreču, Molindrio 18, Hrvatska, OIB: 33574721500.  

Koje osobne podatke prikupljamo?

Svrha obrade osobnih podataka razlikuje se prema  vrsti usluge i/ili proizvoda koje koristite ili kupujete kod nas. Za podrobnije informacije odaberite pojedinu uslugu ili proizvod koji su navedeni u nastavku:

  • Kupovina vaučera u e-trgovini;
  • Photopoint;
  • Besplatni Wi-Fi

Što je svrha Obrade osobnih podataka?

Društvo u svojstvu Voditelja obrade osobnih podataka obrađuje i čuva osobne podatke u okviru svojih aktivnosti pod uvjetom i u opsegu određenom zakonskim propisom koji je na snazi za sljedeće svrhe:

  • Izvršenje ugovora sa Subjektom obrade kao ugovornom stranom istog;
  • Ispunjavanje zakonske obveze koja se odnosi za Voditelja;
  • Zaštita imovine i sigurnosti pojedinaca kod uporabe sustava kamera.

Što još trebate znati?

Osobne podatke Subjekta obrade obrađuju djelatnici društva automatski u elektroničkom obliku i ručno prema vrsti usluge i/ili proizvoda. Osobne podatke dostavljamo trećim osobama jedino u iznimnim slučajevima i samo ako je to u  zakonitom interesu društva ili vas, posjetitelja (tj. nadležnim tijelima ili osiguravajućim društvima).

Koja su vaša prava?

Subjekt obrade podataka ima pravo zatražiti od Voditelja obrade informacije koje se odnose na obradu osobnih podataka Subjekta obrade.

Subjekt obrade ima pravo na  ispravak netočnih osobnih podataka u vezi sa Subjektom obrade koje Voditelj obrade mora ispraviti bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhu obrade, Subjekt obrade ima isto tako pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka dostavljanjem dodatne izjave.

Subjekt obrade ima pravo, bez nepotrebne odgode, zahtijevati od Voditelja obrade brisanje osobnih podataka vezanih uz Subjekt obrade, a Voditelj obrade je dužan izbrisati, bez nepotrebne odgode, osobne podatke pod uvjetom da je naveden bilo koji od razloga predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka.

Subjekt obrade ima pravo od Voditelja obrade zahtijevati ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima predviđenim Općom uredbom o zaštiti podataka.

Subjekt obrade ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Subjekt obrade ako Voditelj obrade obrađuje njegove osobne podatke iz sljedećih razloga:

  • Obrada je neophodna za ispunjavanje zadatka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti  koje ima Voditelj obrade;
  • Obrada je neophodna u svrhu zakonitog interesa Voditelja obrade ili treće strane;
  • U svrhe direktnog marketinga;
  • U svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

Subjekt obrade ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Subjekt obrade, dostavljene Voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti takve podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja prvog voditelja u tome, u slučajevima predviđenim Općom uredbom o zaštiti podataka.

Ako se obrada osobnih podataka temelji na privoli za obradu osobnih podataka koju je dao Subjekt obrade, isti Subjekt obrade ima pravo povući takvu privolu u bilo kojem trenutku.